Popkoor Akkoor

Klik hier om de ondertitel te bewerken

Nieuws

Op 7 juni 2018 onder toeziend oog van het gehele koor zette Rinze Ijtsma uit Drogeham, onze nieuwe dirigent, zijn hantekening.

 

Op 31 mei 20018 nam onze vertrouwde dirigente Sietske Smid op eigen verzoek na bijna 9 jaar afscheid van ons koor.

Op deze laatste oefenavond werd op een gezellige en waardige wijze afscheid van haar genomen. Ze ontving naast de nodige attenties ook het erelidmaatschap.
Op donderdag 7 juni begint dirigent Rinze IJtsma uit Drogeham als haar opvolger.

Popkoor Akkoord zal in november 2018 een Top2000 concert geven. De repetities ervoor zijn in volle gang, want het repertoire ervoor wordt sterk uitgebreid

Op zaterdag 9 december 2017 waren  wij aanwezig op de kerstmarkt in Buitenpost in de Mariakerk

           Imagine

           You raise me up