Popkoor Akkoor

Klik hier om de ondertitel te bewerken

Nieuws

Jongstleden zaterdag heeft Akkoord een muzikale middag verzorgd in Glinstra State in Burgum. Gedurende twee uren is er door het publiek genoten van een afwisselend programma.
Om alvast te noteren:
Het volgende optreden is op zaterdag 9 december tijdens de Kerstmarkt in Buitenpost.

 

Op zaterdag 24 juni was ons koor deelnemer aan het Korenfestival in Niekerk
We behaalden een 5e plaats.
Hierbij de uitslag:
1. Popkoor Puur                      52,5 punten
2. Solid Sound Pop Vocals     52
3. Popkoor Leek                      50,5
4. DuW                                      48,5
5. Popkoor Akkoord                48
6. Flashback                            47,5
7. Kompassie                           47
8. Mosterd na de Maaltijd       46

 
Op zaterdag 25 maart trad popkoor akkoord samen met zanger/pianist Johan Timersma succesvol op in Barontheater te Opende

kerstoptredens 2016Dit jaar hadden we maar liefst drie maal een kerstoptreden en daarom is er voorafgaand intensief en lang geoefend.

*  Op zaterdag 10 december tijdens de jaarlijkse kerstmarkt in de Mariakerk te Buitenpost.

*  Op zondagmiddag 18 december in de kruiskerk van Buitenpost,organisatie door Maskelyn en samen met        soliste Marjo van der Veen.

*  Op donderdagavond 22 december in de Oosterkerk te Kollum samen met vrouwenkoor "Noaten op e sang
    Zie onderstaande foto met maar liefst bijna 110 zangers en zangeressen.

Ons gedreven koor samen met een enthousiast publiek maakte dat alle drie optredens bijzonder succesvol waren en we tevreden hierop mogen terug zien


 

Feanster Music Night 1 oktober 2016

We vonden het fantastisch om met andere muzikanten deel te nemen aan de Feanster Music Night die voor de eerste keer werd georganiseerd.
We hebben voor een publiek van meer dan 300 mensen mogen optreden.
Van de organisatie kregen we na afloop het volgende bericht:
In ieder geval namens de commissie onze hartelijke dank voor jullie medewerking.
We vinden dat het koor een mooie actieve rol heeft gespeeld in deze avond en er werkelijk toe heeft bijgedragen dat het een gezellige, muzikale avond is geworden.

Korenfestival 17 september 2016 te Surhuisterveen

Op zaterdag 17 september 2016 deden we mee met de derde editie van het korenfestival in Surhuisterveen. Het was een zeer geslaagde middag met heerlijk weer. Voor meer foto's klik hier.

We concentreren ons vanaf september 2016 op de beide kerstoptredens.

Benefietoptreden voor de Samenloop voor Hoop

Na de vakantie was er op vrijdagavond 2 september een zeer geslaagd benefiet optreden op een prachtig podium in Kollum voor de samenloop voor Hoop manifestatie.
 
 

Prinsentuinconcert - Korenfestival

Zondag 12 juni 2016 was het Korenfestival in de Prinsentuin te Leeuwarden, georganiseerd door de stichting Lokaal Vocaal. Er traden zo'n 30 koren op vijf verschillende podia op. Ook koor Akkoord deed mee met het Korenfestival. Het was een zeer geslaagde dag. De foto's en filmpjes zijn hier te vinden.Presentatie promotiebord Popkoor Akkoord
25 februari 2016

SURHUIZUM – Popkoor Akkoord heeft een promotiebord met logo en contactinformatie.


Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering presenteerde het bestuur van Popkoor Akkoord het promotiebord. Het bord zal voortaan tijdens ieder optreden van het koor, onder de bezielende leiding van Sietske Smid, worden gebruikt.


Het logo drukt de liefde voor zingen en muziek van de koorleden uit. Ook wordt op het promotiebord verwezen naar verdere informatie. Door op internet te googelen op de woorden ‘Akkoord Surhuizum’ wordt de nodige informatie over het koor gevonden.


Op de foto toont aftredend voorzitter Karin Broekens enthousiast en met trots het zojuist onthulde promotiebord. Zij wordt geflankeerd door bestuursleden Andries Poelman, Marijke Kooistra, Arend Walda en Albert de Haan (v.l.n.r.).


Bron: de Feanster